Volat a neplatit, další možnost.
Autor: helperr <admin(at)helperr.com>, Téma: Internet, Vydáno dne: 17. 12. 2006Ano, pro? máme platit za telefonní hovory, když p?ibývají možnosti volání zdarma. Sice pomalu, ale jist?.

        Takže dalším p?írustkem je firma Low-rate voip a zase se jedná o ten samý program jako v p?edešlých ?láncích, takže nebudete mít žádný problém s instalací ?i nastavením.

Firma na stránkách upozor?uje, že umožní registrovaným uživatel?m volat zdarma 200 minut týdn?. Neprovolané minuty se nep?evád?jí do dalšího období. Te? už vám chybí jenom odkaz ke stažení a to m?žete p?ímo zde , je to vždy aktuální verze programu.  Instalace prob?hla úpln? v po?ádku a bez nutnosti n?co nastavovat. Registrace nasko?í ihned po instalaci. Pokud by m?l n?kdo i p?esto problém, m?že se podívat na nastavení a registraci na stránkách www.polopate.cz. Klon programu se jmenuje Voipstunt. Mnoho spokojených hovor? vám p?eje helperr.