Volání zdarma,Free calls, zase další možnost
Autor: helperr <admin(at)helperr.com>, Téma: Internet, Vydáno dne: 27. 09. 2006Ano, zase m?žeme volat na naše pevné linky zadarmo a to 300 minut týdn?.

Takže kdo je nedo?kavý, klikn?te si zde a zdarma si stáhn?te program FreeCall.  Je až moc nápadné, ale nep?ekvapující, že se jedná o klon VOIPBUSTER, VOIPDISCOUNT a další. Co se tý?e nastanení, nic popisovat nebudu, jedná se o totožné nastavení jako již zmín?ných program? a ty jsem popsal tady nebo i ukázal na www.polopate.cz. Moje instalace prob?hla korektn? a nic jsem nastavovat nemusel. Takže to zvládne každý.

Po zapnutí programu, ihned vysko?ilo okno pro založení nového ú?tu a pokud se trefíte do loginu který už n?kdo má, tak vám program nabídne alternativu.

Pro ty , kterým nedosta?uje t?ista minut týdn? zdarma, mohu prozradit jediné a to založit si další ú?et.

A nakonec, seznam stát?, kam lze takto valat zadarmo

Argentina volný, Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, ?eská republika, Dánsko, Francie, N?mecko, Hongkong, Ma?arsko, Irsko, Itálie, Lucemburk, Malajsie, Monako, Nizozemí, Novozélandský, Norsko, Polsko, Portugalsko, Ruská federace, Singapur, Jižní Korea, Špan?lsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj - wan, Spojené království, Spojené státy

28.09.2006
Jenom pro dopln?ní, úpln? zadarmo lze volat z jednoho ú?tu po dobu p?ti minut, poté se hovor p?eruší. Pro vytvo?ení t?etího ú?tu jsem se musel odhlást, vypnout program a po zapnutí jsem mohl vytvo?it další ú?et.