Voipdiscount - zase n?jakou dobu volání zdarma
Autor: helperr <admin(at)helperr.com>, Téma: Internet, Vydáno dne: 22. 03. 2006Ano, není to jenom titulek, je to pravda. Již d?íve jsem hledal služby a firmy na voip volání a zaredistroval jsem si u nich sv?j e-mail, aby mne informovaly o novinkách. Dnes jedna p?išla a je velmi pot?šující. Více než padesát zemí, kam m?žete volat zdarma a dalších dvacet s cenou 1 € cent za minutu.

Jak už název napovídá, jedná se o program, který je stejný s programy VOIPBUSTER a VOIPSTUNT. Pokud se chcete zaregistrovat se stejným loginem, jako máte v jednom z p?edešlých služeb, tak to nejde a pokus o p?ihlášení byl také nemožný. Z t?chto d?vod? se domnívám, že službu poskytuje jedna firma, akorát má více názv?.

Koho zajímá, kam všude kromn? ?R se dá volat zadarmo a kam za jeden eurocent, tady máte odkaz, je toho tolik, že se mi to nechce opisovat a navíc to bude aktuální pro každého v dobu kdy toto bude ?íst.

Te? již zbývá si program stáhnout, nainstalovat a zaregistrovat. Pro za?áte?níky nabízím návod jako flash prezentaci a to pro instalaci, tak registraci.. Protože se jedná po?ád o jeden a ten samý program, akorát v jiném kabát? a s jiným názvem, použijte návod pro Voipstunt na mých dalších stránkách www.polopate.cz.


Odkaz na stažení programu v aktualní verzi je zde.