Dá se ješt? volat na pevné linky zadarmo?
Autor: helperr <admin(at)helperr.com>, Téma: Internet, Vydáno dne: 10. 01. 2006Sv?tlo sv?ta spat?ila nová služba volání z PC na pevné a mobilní linky. Z?ejm? nás bude mnoho, kte?í využívali dlouhou dobu volání zdarma na pevnou linku v ?eské republice. Asi je na míst?, když jsem napsal, že se jedná o novou službu, nikoli o novou firmu. Tato služba bude zajímavá hlavn? pro naše slovenské sousedy, ale nemusí jí zavrhnout ani ?eši, volající do zahrani?í. S touto službou m?žete volat zadarmo do 39. státu.

 

Takže hned na úvod vám ?eknu, kam všude m?žete volat zdarma a není toho málo. Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Chile, ?ína, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, N?mecko, Gibraltar, Hongkong, Ma?arsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Lichtenstein, Litva, Lucemburk, Malajsie, Monako, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Singapur, Slovenská republika, Jižní Korea, Špan?lsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj - wan, Spojené království, Spojené státy. Je vid?t, že se jedná o p?knou porci. O programu prohlašují, že se jedná o BETA verzi, tak uvidíme, jestli se ?asem nep?idá i ?eská republika. Nebudu se zde rozepisovat o tom, jak program vypadá a tak podobn?, protože až na pár p?evážn? kosmetických úprav, jde vlastn? o VOIPBUSTER. Jako první rozdíl, jsem zaznamenal jenom barevné odlišení a VOIPSTUNT je do žluta. Co m? ale zarazilo byla již verze. VOIPBUSTER má verzi 2.08 build 252 beta a na webu není žádná aktualizace, kdežto VOIPSTUNT je ke stažení ve verzi 2.08.build 271 beta, jinak žádná zm?na, takže p?edpokládám, že se jedná jenom o odstran?ní n?jakých chyb. Další odlišností je to, že v programu VOIPBUSTER se mi nezobrazuje reklama, což na mn? p?sobí jako p?edzv?st, že by se služba VOIPBUSTER m?la ukon?it, ale ješt? jedním dechem upozor?uji, že to je pouze m?j odhad. Žádné další odlišnosti mezi programy jsem již nenašel. Snad nakonec jenom zmíním, že ceny za volání jsou naprosto stejné, až na státy do kterých se volá zadarmo. Že jsou tyto služby n?jak provázány hádám jenom z toho, že si nemohu zaregistrovat sv?j login jako p?ezdívku, systém hlásí že už tam je, ale p?ihlásit se v nové služb? se starším loginem a heslem také nejde. Jenom upozorním, že velice pochybuji, že by n?kdo m?l stejný login jako já. Co napsat na záv?r. Snad jenom, že se jedná o starou službu v novém hábitu s odstran?ním n?jakých t?ch chybi?ek, zato ale po?ádnou porcí možnosti volání zdarma. Samoz?ejm?, že budu sledovat, jestli náhodou nep?ibude také volání zdarma v ?eské republice.